3 thoughts on “게임 쇼 | 런닝맨 | Monday Couple Của Running Man Phần 2

  1. Gary nói: Tôi không được khỏe như Joong Kook, nên…
    ý nói nên Ji Hyo từ chối hẹn hò vs Gary…../ Ezy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *