11 thoughts on “🔴Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao 22/11 | Cản Trở Lớn Nhất Của Thầy Park…Mourinho Chia Sẻ Về Tottenham

  1. ông hải muốn tuyển VN thắng thì hãy hãy đút tiền Cho TT như thằng thái đút Cho TT Oman đó, nên thằng thái hoà VN đó đi nha, ông người việt ông đã chỉ đạo tuyển VN Đc bao nhiêu trận thắng bao nhiêu trận hoà, bao nhiêu sengam cho đất nước VN rứa hả ông hải lơ

  2. Chỉ 2 từ thôi .chăm chỉ ,cố gắng , chiến lược, chiến thuật,chiến đấu , để đến ,cuối cùng ,chiến thắng, là vì ,vinh quang,chúng tôi ,luôn yêu,các bạn ,vì tôi ,là người ,VIỆT NAM😊😊😊 .hãy cố lên nàò những chiến binh sao vàng ☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *