Posted onNgày 24 tháng 10 năm 2019
Các hình ảnh trong video có thể là bản thân mình từ làm ra hay có nguồn gốc từ các trang Facebook như Trần tình lệnh, Truyện Ma đạo tổ sư Remix,Thần Vương điện hạ này ta chấm,Lá sen Vân Mộng, Hiểu Tinh Trần, Chiến Plus, hành trình tìm lại tiết tháo, Thố Tử, Ngu Tử Diên, Ác’s Ma’s, Kim Quang Dao, Tiện tiện của Lam nhị công tử, Nghi Cảnh Nghiệp, Lam Khải Nhân, Lam nhị phu nhân, Chân Thánh Thiện, Li Ying, Kim Như Lan, Hàm Quan Quân, Lam Vong Cơ, Tống Kế Dương, lượm… hay Google, Instagram,…+in pic
Nếu bạn có thắc mắc về bất cứ hình ảnh nào của kênh thuộc bản quyền của các cá nhân hay tổ chức liên quan đến các bạn thì hãy nhớ rằng chỉ cần 1 nút chia sẻ hay lời yêu cầu xin ảnh thì cũng đủ để nhiều người có thể nhận được các hình ảnh đó và có thể hình ảnh đã được đồng ý từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4… Vậy nên hãy chắc chắn khi khiếu nại bản quyền là hoàn toàn đúng!

Nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ địa chỉ dichlenhi@gmail. com
Nếu bạn nào có như cầu mượn video của mình thì hãy liên hệ bằng cách đặt lời mượn ở bình luận hay qua địa chỉ dichlenhi@gmail.com
Cảm ơn!

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

2 thoughts on “#114 Meme (Ảnh chế) Trần tình lệnh cùng loạt ảnh bá đạo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *