17 thoughts on “12 NAC THANG LEN THIEN DUONG

  1. Sao mà lấy đi bn nước mắt của tôi vậy. H tôi vẫn nhớ cách đây 8 9 năm. Nó hay đến mức quên cả ăn cơm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *