Menu Close

2/9:Không còn lăng “Bác”, không còn CS! Bác bị quả báo, nhưng 50 năm đủ đền tội rồi. Hãy tha,đốt xácTiến sĩ bố láo! HCM là tổ trung hưng thứ ba của dân tộc Việt, chỉ sau Ngô Quyền và Lê Lợi? Còn các danh nhân dựng nước và giữ nước khác trong mấy…

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://2forum.biz/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *