One thought on “Chàng trai trẻ đạp xe khắp Sài Gòn bán cà phê dạo, kể chuyện bảo vệ môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *