6 thoughts on “Chinh phục Ma Thiên Lãnh đỉnh núi Bà Đen tiêu tàn – Hương Miền Tây

  1. Thanh niên miền Tây giỏi thật, mấy bạn trẻ Tây Ninh, Sài Gòn…ít ai dám đi đường Ma Thiên Lãnh vì đường khó đi hơn đường chùa Bà hay đường cột điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *