34 thoughts on “Chợ Phiên BẮC HÀ Có Những Gì ? Bac Ha Sunday Market | Sapa Tv

  1. phải hỏi giá các mặt hàng mà mình đã hỏi để người xem họ cũng biết thì mới giá trị buổi quay

  2. Chú cứ đưa cảnh ăn sáng như thế chúng tôi thèm quá không chịu nổi nhìn cũng biết là ngon rồi chợ nhiều hàng muốn mua quá mong một ngày nào đó được đến nơi này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *