24 thoughts on “Cụ bà U90 chụp ảnh bên hoa sen ‘cười như mùa thu tỏa nắng’

  1. Người ta chụp ảnh thì đã sao chuyên riêng ngta thế mà cũng phải đưa lên thế mà cũng gọi là bản tin tưởng là chuyện kinh khủng 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😒😒😒😒😒😒😒😒😒

  2. Mấy con nhỏ kheo da, kheo thịt đôi mươi còn thua cụ bà, bà nhìn còn đẹp hơn mấy cái loại kia.

  3. Đây mới đúng là hình nè còn mấy cái kia là cái gì đó…..
    Vậy mới không mất phẩm chất của một loài hoa chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *