Posted on

Cục Sì Lầu Ông Bê Lắp | Pump It Up Remix Dance | KATX DANCE TEAMCục Sì Lầu | Pump It Up Remix Dance | KATX DANCE TEAM
—-
Fanpage:
Tiktok ID: KatX.Team
Instagram: KatX.Team

Kris – Đào Cao Duy Kỳ :
Mon – Trần Trọng Phước :
Rabb – Mạnh Lê :
XTee – Phạm Tiệp :
Killua – Hoàng Quang Đức :
#KatX #KatXTiktok #cụcsìlầu #tiktkok

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

40 thoughts on “Cục Sì Lầu Ông Bê Lắp | Pump It Up Remix Dance | KATX DANCE TEAM

  1. Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Về nhà thờ mẹ kính cha
    Cục cục lắc lắc tổ cha chúng mày 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *