Điều gì xảy ra khi bạn có thể trượt tuyết trên Hỏa tinhCông nghệ tiến tiến có thể giúp con người chuyển lên Hỏa tinh sinh sống. Hoạt động giải trí như trượt tuyết sẽ thế nào trên hành tinh có trữ lượng nước đá lớn?
Nguồn: What If
Tùng Nguyễn

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply