Posted on

First Skiing Experience – Vitu 7yrs – Vivaldi Park Ski Resort KoreaFirst time experience skiing at Vivaldi Park Ski Resort Korea.
It feels so great …
Only about 2 hours from Seoul by car, here we will be provided with skiing clothes and accessories and 1 course for beginners.
After only 15 minutes of study, Vitu was able to ski. It’s amazing!

Trải nghiệm trượt tuyết tại Hàn Quốc!
Cảm giác thật là tuyệt tuyệt tuyệt…
Chỉ cách Seoul chừng 2h đi oto, tại đây chúng ta sẽ được cung cấp đủ quần áo đồ nghề (-găng tay khoảng 600k vnd) và được học 1 khoá học cho beginners.
Chỉ sau 15′ học, Vitu đã có thể tự trượt tuyết. Cảm giác thật Yomosttttttt.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *