8 thoughts on “Hành trình thiện nguyện ở Đak Glei – Kon Tum tháng 5-2019

  1. Anh đi làm từ thiện hả anh, cảnh đẹp quá. Anh đang cầm máy quay nên không nhìn thấy anh hả..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *