Lễ Hội Đua Bò Vùng 7 Núi 2019 Tại An Giang Của Người Khmer (27-08-2019) l VietNam TravelLễ hội đua bò của người dân tộc khmer được diễn ra vào tháng 8 DL hằng năm tại An Giang, tập trung ở 2 huyện miền núi là Tri Tôn &Tịnh Biên.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

Leave a Reply