34 thoughts on “Minh Dự lần đầu “khoe” bạn trai tại Đài Loan

  1. Mấy món đầu tiên mà minh dự ăn chả ra cái loz gì ăn k khác gì dẻ rách. T ớn tận óc luôn đó tụi bây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *