Menu Close

Năm Trời Đánh cũng phải bái Thánh xắt kẹo dừa bằng mã tấu này làm sư tỷ !!!Cồn Thới Sơn là một trong những địa điểm du lịch vô cùng thu hút khách ở Bến Tre, bởi nơi đây vẫn còn lưu giữ được rất nhiều đặc điểm văn…

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *