Posted on

NĂNG KHIẾU (P.1) Thi Người Đẹp Miền Núi 2019Thi Người Đẹp Miền Núi 2019 – Phần 2: NĂNG KHIẾU (P1)
*** Ngày Hội Văn Hóa Thể Thao Các DTTS Miền Núi Bình Định lần thứ 15.
*** Tổ chức tại huyện Tây Sơn – Bình Định
*** Các đoàn bao gồm: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn.
Danh sách thí sinh:
1. So Minh Tháng – SBD 01 – Vân Canh
2. Đinh Thị Trinh – SBD 02 – An Lão
3. Đinh Văn Bảo – SBD 03 – Tây Sơn
4. Đinh Thị Yên – SBD 04 – Tây Sơn
5. Đinh Văn Dũng – SBD 05 – An Lão
6. Đinh Zuki Phi Trường – SBD 07 – Tây Sơn
7. Đinh Thị Thanh Nga – SBD – 08 – Vĩnh Thạnh
8. Đinh Khơư – SBD 09 – Vĩnh Thạnh
9. Đinh Young Hun – SBD 10 – Hoài Ân
10. Đinh Thị Nhung – SBD 11 – An Lão
11. Đinh Thị Ánh – SBD 12 – Vĩnh Thạnh
————————-
Truyền thông: Sắc Màu Bình Định
Điện thoại: 0973174567

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://2forum.biz/category/bat-dong-san/

4 thoughts on “NĂNG KHIẾU (P.1) Thi Người Đẹp Miền Núi 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *