3 thoughts on “Nauy một nước đáng sống nhất thế giới/Du Lịch Bắc Âu Châu Âu/Vlog18

  1. Thanh Hau.. Bên đây dễ kiếm việc và tuỳ theo bằng cấp của mình, k bằng cấp thì làm nhà hàng đầu bếp hoac rửa chén lau nhà… nếu có nghề chuyên thì cũng dễ xin, mình sẽ làm Video nói rõ hơn về việc làm bên đây như thế nào. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *