21 thoughts on “Review đèo nước ngọt, nơi sống ảo bao đẹp

  1. Cảnh quan biển ở đèo nước ngọt rất đẹp bạn ơi, sóng biển êm dịu với các vỏ sò trên bãi cát rất tuyệt vời.

  2. Cảnh đẹp bãi cát sạch nước thì trong xanh nơi tuyệt vời để chụp ảnh lưu niệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *