8 thoughts on “Thanh niên đạp xe ngược chiều bị bắt, quỳ khóc cầu xin cảnh sát

  1. Đáng ra, ít nhất…. nếu mình là ny anh đó, thì mình… sẽ chạy ngay đến chỗ ny mình bị giữ. Kể cả nếu mình không phải nhỏ đó, mà ny mình bị giữ, mình cũng sẽ đến ngay…😞 nếu là mình, mình sẽ không bỏ ny mình trong hoàn cảnh đó, nhưng mà sao người ta lại……. như vậy với mình chứ….???!!! Mình vì người ta, nhưng người ta không vì mình. Người ta không chấp nhận hay không bỏ qua cái xấu của mình thì người ta cũng chẳng xứng đáng để nhận nhũng cái tốt đến từ mình….. nên từ bỏ…..😞

  2. Chợt nhận ra, chút áp lực nhỏ nhặt của mình cũng chưa là gì so với người ta. Nhưng mệt mỏi thật. Thực sự nản lòng.

  3. Có cái chìa khoá quên thì về lấy,ny đi làm cả ngày mà bắt ổng đi lấy mang đến xong giục nhanh lên nọ kia mệt người😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *