One thought on “Thành phố biển Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

  1. Chủ thớt nói gì kì…thị xã gì chứ…Phan Thiết thành phố loại 1 rồi…có làm Vlog cũng làm kỹ cái nội dung chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *