6 thoughts on “✋ DUONG DAI HAI 22/08/2019 | CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG KẺ NGẬM TIỀN TÀU CỘNG

  1. Bài viết hay và dzui cách dùng từ ngữ.. Cảm ơn tác giả Trần Hùng..và người đọc nghe dzui tai ạ…
    Trump là một Tổng Thống chưa có tiền lệ trong các đời TT trước.. Ông ta có cá tính rất đặc biệt.. Nói toạc ra mọi thứ mình cần nói.. Ko như những TT chuyên môn về khoa bảng..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *