👨‍💻 TT Trump bỏ rơi người Kurd, khi Mỹ rút quân thì bị miệt thị, liệng khoai tây, …

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

47 Comments

 1. Phuong Nguyen 11/11/2019
 2. Tta Ý 11/11/2019
 3. BonChen Ko 11/11/2019
 4. Minh Thanh Nguyen 11/11/2019
 5. Thanh đặng lê 11/11/2019
 6. Van Hung Nguyen 11/11/2019
 7. 123 555 11/11/2019
 8. Tuynh Nguyen 11/11/2019
 9. Mo Su 11/11/2019
 10. Ngọc Anh 11/11/2019
 11. Ha Nguyenvan 11/11/2019
 12. thang pham 11/11/2019
 13. Ngọc Anh 11/11/2019
 14. Tuan-Nhi Nguyen 11/11/2019
 15. Nam Hoai 11/11/2019
 16. Đức Nguyễn 11/11/2019
 17. Quan Chieu Phan 11/11/2019
 18. Sơn Hùng Nguyễn 11/11/2019
 19. Đức Nguyễn 11/11/2019
 20. Hop Quang 11/11/2019
 21. caoquyen Vanle 11/11/2019
 22. Thủ Lê Văn 11/11/2019
 23. Phương Linh 11/11/2019
 24. Hoài Ngô 11/11/2019
 25. Doanh Nguyễn 11/11/2019
 26. Nhu Anna 11/11/2019
 27. TRỜI PHÚ 11/11/2019
 28. son thanh son 11/11/2019
 29. Thuong Bui 11/11/2019
 30. dinh nam 11/11/2019
 31. Minh Hưng Đặng Thị 11/11/2019
 32. Jonathan Trần 11/11/2019
 33. Man Vuvan 11/11/2019
 34. Lão Chăn Vịt 11/11/2019
 35. Đức Nguyễn 11/11/2019
 36. U ngờ ung hờ ung hung huyền Hùng 11/11/2019
 37. Ụ Kzjzj 11/11/2019
 38. Bac Le 11/11/2019
 39. The Thao 11/11/2019
 40. Hung Dang 11/11/2019
 41. Hoàng Lâm 11/11/2019
 42. Vu Manh 11/11/2019
 43. Nu Nguyen 11/11/2019
 44. An Nghĩa 11/11/2019
 45. Kien Toan Net 11/11/2019
 46. Quyet Trieu 11/11/2019
 47. Can Đoàn 11/11/2019

Leave a Reply