2 thoughts on “1.489 (3). Ngôi nhà thờ nhỏ cuối con đường làng

  1. Lịch sử VN , chưa bao giờ biết được cụ Khiêm có ra Hà Nội thăm Cụ Hồ, mà chỉ biết được chị của Cụ Hồ là cụ Thanh ra Hà Nội gặp Cụ Hồ.

  2. Nhà nước Việt Nam đang lãng quên một di tích lịch sử nơi Bác Khiêm từng sống và hiện tại là nơi thờ anh trai và chị dâu Bác Hồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *