10 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình10 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình

Model Chris Bumstead @cbum

EXERCISE 1: EZ Bar Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 2: Barbell Biceps Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 3: Dumbbell Hammer Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 4: Inclined Dumbbell Curl – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 5: STANDING DUMBBELL BICEP CURL – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 6: Cable Hammer Curl – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 7: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 8: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 9: Barbell reverse curl – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 10: Cable rear drive – 3-4 SETS x 8-12 REPS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎧 Track: NIVIRO – The Apocalypse [NCS Release]
[NCS][NIVIRO]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Đăng ký và ấn nút chuông:
Thank you for your help!

✔️ Fanpage:
✔️ Instagram:
✔️ Twitter:
✔️ Google+:
✔️ Website:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚡ Edit by Dân Thể Hình
👉Contact: danthehinh@gmail.com
#bicepworkout #tricepworkout #danthehinhtv

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

24 Comments

 1. Dân Thể Hình 09/11/2019
 2. ashok pandey 09/11/2019
 3. Ratbek Abdirae 09/11/2019
 4. sAnJ sHoW TiMe 09/11/2019
 5. saeed zulfi 09/11/2019
 6. Krishna Kumar 09/11/2019
 7. ajaz sadiq 09/11/2019
 8. vikash kumar 09/11/2019
 9. Hashirama Senju 09/11/2019
 10. Aesthetic Me 09/11/2019
 11. Raj Kapoor 09/11/2019
 12. Ramoul Vinit 09/11/2019
 13. Mohd Based 09/11/2019
 14. Jasraj Soni 09/11/2019
 15. Hasssn505 Lord 09/11/2019
 16. sultan Khan 11 09/11/2019
 17. ROMEO 09/11/2019
 18. RedEyeJedi 09/11/2019
 19. Shuvabiswas Shuvabiswas 09/11/2019
 20. Hoàng Dưỡng 09/11/2019
 21. Phu Tran 09/11/2019
 22. Toshka Ivsnova 09/11/2019
 23. DO VAN CHAU 09/11/2019
 24. hùng chu 09/11/2019

Leave a Reply