6 BƯỚC hướng dẫn tập Kéo xà 1 TAY | 6 Steps Do One arm Pull up | VNSWCFKéo xà 1 hay hay gọi tên tiếng Anh là One arm Pull up và One arm Chin up có độ khó level 9. Thuộc nhóm động tác dùng sức kéo cần nhiều lực của cơ xô và …

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply