8 thoughts on “Cách tháo quạt trần ra thay bi hoặc quấn lại siêu nhanh

  1. Mình tháo ko cần khò gas như này các bạn ạ. Dùng vam 3 chấu loại thông dụng hay bán trên thị trường. Móc vào 3 ốc bắt cánh cảo ra , nhanh lắm , 1 – 2 phút , nhẹ nhàng. Nắp dưới mình cho lên bếp gas bật mức nhỏ nhất , khoảng 3 phút nó tự rời ra ( nếu ko rời ra lấy tua vít 4 cạnh chọc vào gõ nhẹ là ra).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *