34 thoughts on “FULL | U23 VIỆT NAM – U23 MYANMAR | GIAO HỮU QUỐC TẾ | VFF Channel

  1. Đầu màn 1 em advert giữa hiệp có thêm 2 em advert nữa tổng cộng xem quảng cáo nhiều hơn xem video , chán

  2. Đội hình này cũng nhiều cầu thủ hay nếu đc cọ sát nhiều và thi đấu nhiều, hợp với chiến thuật hlv Park thì sẽ thành công

  3. VN vô định☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆

  4. sao mình gét bọn quảng cáo thế nhỉ sao không tạo riêng ra trang quản cáo mà phải nhờ vào video của người khác thế nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *