Hà Nội: 30 điểm du lịch sắp bị cấm thuốc láVTC Now | Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch là các di tích lịch sử và điểm du lịch văn hóa.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

2 Comments

  1. Nguyễn Bình 10/11/2019
  2. nga Nguyen 10/11/2019

Leave a Reply