26 thoughts on “HỘI ĐUA XE ĐẠP Ở MỸ. Ride tour

  1. Lễ hội tổ chức lớn quá đua xe đạp la môn thể thao phổ biến va lành mạnh bạn ạ

  2. very very nice
    very very good
    🏄‍♀️💕💕😻😻💔🐳🐳🥳🐸🌈🌹🌹🐝🐝💗🐜😍🥰🥰⛱⛱💖🦊🦊💝💝💝🦋🐬👀👀🦁

  3. Công an kìa công an kìa 👮 có chốt c b ê😂😂 đua xe đạp ở mỹ đông người tham gia quá b

  4. Ở bên đấy vui quá, hội đua xe đạp thì ai cũng được tham gia, ở Việt Nam thì phải vào cuộc thi nếu đua tự phát là phải lên phường lên xã 🤪🤪🤪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *