One thought on “HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTO-OFF- MAN

  1. Chú ơi con muốn học thêm kiến thức và kỹ thuật làm điện con đã đi công trình đc 3 năm h con muốn học nâng cao con muốn học chú thì như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *