Lao đa kháng thuốc cập nhật các phương pháp chẩn đoán và phác đồ điều trị mới8 Lao đa kháng thuốc cập nhật các phương pháp chẩn đoán và phác đồ điều trị mới
GS.TS. Charles Yu
Chủ tịch Ủy ban Lao, APSR Philippines

Website:
Đăng ký hội viên:
Facebook:
Theo dõi trên trang:
Youtube:

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://2forum.biz/category/suc-khoe/

Leave a Reply