Lúa không chịu chín nghi do nước thải từ nhà máy xử lý nước thải vận hành… thửDù mới vận hành thử hơn 2 tháng qua nhưng nhà máy xử lý nước thải phía nam TP Long Xuyên đã làm hơn 2héc-ta lúa hè thu của người dân bị đổ ngã và…

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

Leave a Reply