Nga chính thức lên tiếng việc Trung Quốc đe dọ'a Việt Nam tại bãi Tư ChínhNga khẳng định Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động đe d.ọ.a Việt Nam và ngừng cản trở hoạt động của các công ty dầu khí Nga ở Biển Đông.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://2forum.biz/category/bat-dong-san/

41 Comments

 1. Hung Cuong Nguyen 10/11/2019
 2. Jonathan Tran 10/11/2019
 3. Hoangthuongthai Thaithuonghoang 10/11/2019
 4. Nguyen Hoa 10/11/2019
 5. Duv Thieu 10/11/2019
 6. afjio7 10/11/2019
 7. Vũ Nguyễn Văn 10/11/2019
 8. Dũng Phạm Trí 10/11/2019
 9. Tuyen Quyendang 10/11/2019
 10. Tu Tran 10/11/2019
 11. Suyên Phạm 10/11/2019
 12. Van Do Thanh 10/11/2019
 13. Thủy Phạm 10/11/2019
 14. Quan Nguyen 10/11/2019
 15. PHAN PHUOC HUU 10/11/2019
 16. HẢI ÂU PHI XỨ 10/11/2019
 17. Thị Nhâm Trương 10/11/2019
 18. Bình Trịnh phương 10/11/2019
 19. dang in 10/11/2019
 20. Phuc Nguyen 10/11/2019
 21. Thanh ổng không bắn anh cảnh sát là mai 10/11/2019
 22. THỨC Đỗ 10/11/2019
 23. Oanh Le 10/11/2019
 24. hot dog102 10/11/2019
 25. vu dinh thiet 10/11/2019
 26. bac phamba 10/11/2019
 27. Hưng Thọ 10/11/2019
 28. Hải Đại TV 10/11/2019
 29. Dung Nguyen 10/11/2019
 30. lam Van tung 10/11/2019
 31. Long Bui 10/11/2019
 32. Lan Ho 10/11/2019
 33. Văn Hoàng 10/11/2019
 34. hùng hà 10/11/2019
 35. Quang đinh văn 10/11/2019
 36. Nguyen Hau 10/11/2019
 37. Vườn Bảo sơn Nguyễn 10/11/2019
 38. Đệ Lê 10/11/2019
 39. Thanh Bui 10/11/2019
 40. ALL MAKING 10/11/2019
 41. Van Tran 10/11/2019

Leave a Reply