Núi Thần Tài (Hot Springs Park) – Xem khủng longCông viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đi vào hoạt động vào 04/2016. Hiện tại vẫn đang được tiếp tục xây dựng thêm nhiều hạng mục vui chơi giải trí lý tưởng.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

Leave a Reply