3 thoughts on “Nuôi con gì chi phí thấp bán có lãi cao?

  1. Giá dế miền Nam, dế chỉ 40k 1k,1 khay trứng 40k , còn chị bán bao nhiêu vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *