4 thoughts on “thanh lý đôi bánh xe đạp điện yamaha cũ

  1. Về mạch điện thì các video của bạn đều tốt, còn về video này thì hơi ngược dòng. Cả cái xe cũ ( khung+bình+bánh…Thay bình là chạy ok ) chỗ phế liệu bán 400k.càng nổi tiếng thì càng phải giữ tiếng bạn ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *