9 thoughts on “Tranh cãi việc dùng đũa gắp thức ăn cho nhau

  1. Khi lớn lên đi chùa mới được học ăn, chứ trong trường học chưa hề dạy ăn như thế nào, ho như thế nào, xem hát như thế nào! !!

  2. Có thể đúng. Nếu gắp thức ăn cho nhau thì phải trở đầu đũa. Nhưng thường là gắp cho trẻ em và khách đến chơi nhà.. Muôi lấy canh riêng.

  3. Ngày xưa đói thiếu đồ ăn nên mới gắp cho nhau để thể hiện tình thương, giống như phim anh hùng núp có nắm muối người này nhường người kia. Giờ thức ăn thiếu gì, gắp cho nhau vào miếng họ không thích cũng dở hơi, chẳng nhẽ lại nghĩ khách ngại không dám ăn nên mình mới phải gắp, chưa kể các bệnh lây truyền qua tiêu hóa. Một đứa trẻ mới sinh, tôi rất kị những người bị bệnh đường hô hấp tai mũi họng bế, hôn hít các kiểu

  4. Ngại thì có thể mời ,gắp những thứ mà người khác không thích ,thì không những không tạo được sự thân thiện mà gặp người kỹ tính còn gây khó chịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *