Posted on

Tướng quân cuối cùng vẫn phải ra sa trườg’’ Đua xe  1  courses de rue New !courses de rue New !
Tướng quân cuối cùng vẫn phải ra sa trường ”
Nếu thấy hay nhớ likes se Đăng kí ung hộ TksM,N,.MM,
1-
2-
3-
4-

!”Nếu không trải qua vài lần thất bại sao biết làm thế nào để chiến thắng.. Trên đời này không có một vị tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có BẠI mà không nản, càng bại càng dũng cảm đến cuối cùng mới là người thành công..” Tào tháo
Thắng bại là chuyện thường của nhà binh .Người làm tướng nếu như không trải qua vài lần thất bại làm sao mà biết được làm thế nào để chiến thắng trên thế gian này chưa bao giờ có tướng nào trăm trận trăm thắng chỉ có bại mà không nản càng bại càng dũng cảm cho đến cuối cùng dành chiến thắng Nguyên nhân cơ bản nhất đó là vì mấy năm gần đây chúng ta đánh thắng quá nhiều binh kiêu tướng loạn văn giốt võ nát khinh địch tự phụ mà nhất là ta ngay đến 1 khổ nhục kế đơn giản không vận ra từ đó cho thấy chúng ta phải nhận lấy 1 trận thất bại như vậy rồi ” thất bại là 1 chuyện tốt ” thật bại có thể dạy cho chúng ta làm sao có thể thành công thất bại có thể dạy chúng ta làm sao biết để chiến thắng thất bại có thể dạy chúng ta làm sao đoạt thiên hạ .Con người ta muốn thành đại nghiệp thì biết nắm được thì là buông được đánh trận cũng như vậy chấp nhận chiến thắng được cũng chấp nhận thất bại được

Người thất bai nhất là bạn cả thắng thua cung không dám chơi Bạn thật sự không muốn đấu nữa , đấu làm bạn càng thua không lên đc Rạk !,,, Không lẽ tôi k còn sự lựa chọn Bắt đầu từ ngày ! Bạn chơi GAME ,, Bạn đã chọn sẵn niền vui cho mình ! Lúc đầu bạn chơi.chẳng những bạn không hề đc hối hận ♡♡ Mà phải tiếp tục chiến đấu cho tới thắng mí thôi … Không lí nào tôi lại thua đc chắc chắn có sai sót gì ! Khi bạn bạn bắt đầu chơi GAME chỉ cần không mang theo yêu và hận —–,,♡♡♡○ Thỳ đã nắm chắc 90% tự tin 10% Chiến thằng Người này nhất định phải là ” Và đi rừng CHÚC AE CHƠI GAME VUI VẺ ….! The one who loses the most is that you both win and lose and don’t dare to play You really do not want to fight anymore, the game makes you lose more and more not up Rak! Maybe I have no choice Since ! You play GAME ,, You have chosen fun for yourself! At the beginning you play. You don’t regret it ♡♡ You have to keep fighting until you win … There is no way I would lose without making any mistake! When you start playing GAME just don’t bring love and hate —– ,, ♡♡♡ ○ I’m sure 90% confident 10% Victory This person must be ” And go to the forest HAPPY GAME PLAY FUN ….
ĐĂNG KÍ ĐỂ XEM THÊM SUB=++++ TKS,,

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *