VA-ECMO(에크모, Veno-Arterial Extracorporeal membrane oxygenation) 적용과 관리네이버 TV 채널 주소: 영상에 나오는 본문 포스팅으로 이동 (의학을 이야기하는 노랑몰랑이 블로그) :

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://2forum.biz/category/suc-khoe/

Tags:

Leave a Reply