40 thoughts on “Vlog 33: Múa quạt thổi bay lễ tốt nghiệp

  1. Điệu múa truyền thống của VN đã đc thế giới bt đến nhờ vào a Cheese Nguyeen 🙂
    kênh mik làm về nhạc nightcore, mong ae ủng hộ: https://www.youtube.com/channel/UCnkWl9ngSMoA_uTQtLO8NXQ

  2. Cheese Nguyen làm rạng danh Đất nước phết nhỉ và còn đưa điệu quẩy VN vươn tầm thế giới nữa……….;3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *