4 thoughts on “Báo Giá Vang Số giá 2tr600 – 5tr900 ( Test Luôn Chất Âm )

  1. X10 và k6000 rất phù hợp cho các "ca xĩ "(con mẹ giọng vịt đực)cần sân khấu rộng . Để ko bị chê rạp chật vì echo nó la to lắm. miễn là la to cho cả xóm nghe là được khen máy mày hay …. kkkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *