Bão tuyết mù mịt ở cả 2 miền đông, tây nước Mỹ, hơn 6.200 chuyến bay bị hủy, hoãnThứ Hai, ngày 02 tháng 12 năm 2019 Bão tuyết mù mịt ở cả 2 miền đông, tây nước Mỹ, hơn 6.200 chuyến bay bị hủy, hoãn | Small Question TTO – Một máy bay …

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply