BEHIND THE SCENE | Hậu trường chụp kỷ yếu đại học | K21QTH2 – Đại học Duy Tân Đà Nẵng[Hậu trường chụp kỷ yếu] 4 năm đại học dần trôi qua, đã sắp đến lúc ta tạm biệt nhau, đến với 1 môi trường mới mẻ hơn, lạ lẫm hơn. Video này…

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

Leave a Reply