17 thoughts on “suối tiên toàn cảnh đẹp |xuân trường

  1. Mới lúc tết năm nay em đi mà tiền vé Vk chồng em là 240 ngàn …mà ngày thừng người ít người anh ha

  2. Suối Tiên nó rong đến nổi đi bộ thăm quan mất hơn một buổi mới đi hết nơi này. Cũng cách đây mười năm em chưa đi lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *