Posted onMỗi Lần Nghe Kinh Phật Tài Lộc Phước Đức Tự Đưa Đến Trong Gia Đình Bạn – Tụng Kinh Mới Nhất !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

4 thoughts on “23 Âm Lịch -Nghe Kinh Phật Tài Lộc Phước Đức Tự Đưa Đến Trong Gia Đình Bạn -Tụng Kinh Mới

  1. Dạ quí thầy được phát hành kinh rất hay cón sẽ nghe mõi tói sáng dạ con xin bạch quí thầy phật tự trâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *