22 thoughts on “262. QUÁ BẤT NGỜ LOA SOUNDBAR YAMAHA

  1. Nếu On / Off nó hư  thì phải thử cái relay contact 12 vdc / 250 vac @8:53 . Nút On / Off phải qua contact relay

  2. Chào ban khi nào có hàng như vậy ban bán lại cho mình đi được không bạn (cái đầu video đó)

  3. Em nghĩ mạch bị bể là do chủ nhà làm hư do rơi bể, Bác câu lại chỗ mạch đứt là lại lên thôi, nhìn nội thất bên trong mà kết bỏ uổng quá

  4. Việt+++++++ nam.. bây giờ sản xuất được con ốc con vít rồi, bởi vậy phải gắn thật nhiều vào cho thế giới biết chứ…..

  5. mach nan nguon va mach cong suatbi gay mach do tq o vn cung vay moi mua ve xai cai nao hen thi ok khong thi sau thang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *