Posted on

3 Amazing Toy ideas | 3 ý tưởng làm đồ chơi tuyệt vời!Kênh 5 Phút Sáng Tạo3 ý tưởng làm đồ chơi tuyệt vời
Kênh 5 Phút Sáng Tạo-hướng dẫn làm đồ chơi tự chế

Link hướng dẫn chi tiết
★Làm robot biết đi ✔
★Làm robot trượt tuyết ✔
★Làm robot kangaruu ✔
Like & Subscribe for me if you like it, thanks !


★ Facebook ✔:
★ Tag Video ✔: #kenh5phutsangtao #robot #amazing

Music provided by NoCopyrightSounds:
Warriyo – Mortals (feat. Laura Brehm) [NCS Release] –
T-Mass – Ignoring My Heart [NCS Release] –
Lost Sky – Dreams [NCS Release] –

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *