Posted on

39. Bài 39 : Sắp xếp dữ liệu trong excel 2010 , excel 2013 – Nâng cao– Excel trong ví dụ minh họa này là sử dụng excel 2013.
– Link bài tập ví dụ

Facebook:
Youtube channel:
Trong bài hướng dẫn sắp xếp dữ liệu trong excel 2010 ,excel 2013. Các bạn có thể các cách sắp sếp dữ liệu sau đây.

– Cách sort trong excel 2007
– Sắp xếp dữ liệu trong excel 2003
– Sắp xếp dữ liệu trong excel 2007
– Cách sắp xếp tên theo thứ tự abc trong excel
– Cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2007
– Sắp xếp từ nhỏ đến lớn trong excel 2010
– Sắp xếp dữ liệu trong excel 2010
– Cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong excel
– Cách sort trong excel 2003
– Cách sắp xếp điểm từ cao xuống thấp trong excel 2003
– Hàm sort trong excel
– Cách sắp xếp ngày tháng tăng dần trong excel
– Cách sort dữ liệu trong excel

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *