40 thoughts on “5 kiểu tóc sang chảnh mà dễ làm cho các bạn gái

  1. Bạn đẹp sẵn ròi ..thì làm gì cũng đẹp..còn ngưòi xấu làm gì cũng xấu… người đẹp làm người ta bảo dễ thương.đáng yêu… còn người xấu làm thì người ta bảo xấu mà còn dẽ diên.😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *